Praca

06.2014 Asystent brokera

W związku z wdrożeniem nowego projektu marketingowego Kancelaria Brokerska Malkiewicz poszukujemy osoby na stanowisko asystenta brokera.

Opis stanowiska asystenta brokera:

Praca będzie polegała początkowo na nadzorowaniu obiegu dokumentów, zbieraniu i analizowaniu informacji, prowadzeniu korespondencji a docelowo na podjęciu obowiązków brokera. Na początkowym etapie praca nie wymaga doświadczenia związanego z branżą ubezpieczeniową, wymaga jednak dużego zaangażowania, samodzielności, kreatywności i ciągłej nauki; stanowisko nie jest związane ze sprzedażą; wymaga umiejętności: sprawnej analizy informacji, sprawnej syntezy informacji i precyzyjnego formułowania myśli.

 Wymagania dotyczące Kandydata na stanowisko asystenta brokera:

 • Miejsce zamieszkania Kandydata w pobliżu siedziby Kancelarii
 • Ukończone studia wyższe, raczej z kierunków ścisłych
 • Kilkuletni staż zawodowy
 • Ustabilizowana sytuacja osobista
 • Nadzwyczajna skrupulatność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania myśli.

Warunki zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera:

 • Umowa o pracę
 • Unormowany dzień pracy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do zdobytego doświadczenia i efektów pracy.
 • Możliwość elastycznego doboru zakresu obowiązków.
 • Możliwość szybkiego awansu i realnego wpływu na rozwój firmy
 • Nieograniczony dostęp do wiedzy z dziedziny ubezpieczeń
 • Możliwość zdobycia bardzo atrakcyjnego zawodu brokera ubezpieczeniowego.

 Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta brokera, są proszone o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@kancelariamalkiewicz.pl