Firma

Kancelaria Brokerska Malkiewicz jest stabilną firmą brokerską zajmuje się kompleksowym ubezpieczeniem małych i średnich firm, fachowym doradztwem ubezpieczeniowym i pomocą w likwidacji szkód. Działa na podstawie zezwolenia nr 1374/05 w formie działalności gospodarczej oraz na podstawie zezwolenia nr 2038/14 w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną 1.250.618 Euro na jeden, i 1.875.927 Euro na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

stowrzyszeniebrokerowpolskich